*مشورت عین هدایت است و کسی که خود را بی نیاز از نظرات دیگران بداند مطمئنا به خطر خواهد افتاد*

(امیرالمومنین ، حضرت علی (ع

 

 

انجمن کانگ فوتوآ21 میاندوآب

 

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی سیمرغ میاندوآب...

 

به حول و قوه ی الهی فرصتی پیش آمد تا به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان  وهمراهان کانگ فوتوآ21 برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه و مدرسه، جلسه انجمن اولیا و مربیان با عنوان آموزش خانواده وارتباط علم و ورزش باحضور یکی ازمشاورین تربیتی شهرستان میاندوآب سرکار خانم پریسا رهبر و نماینده انجمن کانگ فوتوآ21 میاندوآب جهانبان حسین قهرمان زاده در مورخ15 بهمن 94در مجتمع فرهنگی ورزشی سیمرغ میاندوآب جهت والدین دبستان کاشانی 2 وهنر جویان کانگ فوتوآ21 شهرستان میاندوآب برگزار گردید.

 

منبع : کانگ فوتوآ21میاندوآب |جلسه انجمن اولیا و مربیان
برچسب ها : میاندوآب ,فوتوآ21 ,کانگ ,انجمن ,کانگ فوتوآ21 ,جلسه انجمن ,انجمن اولیا ,شهرستان میاندوآب ,سیمرغ میاندوآب ,جلسه انجمن اولیا ,ورزشی سیمرغ میاندوآب ,